• Anonyme

  Cc...

 • Quii Quii Est Dans La Plazza ??
  Qué ,, Qué Passa ??
  Oulalaaa ,, Mais C'est Qu0ii Sa ??
  Mai Tu dechiiiiiiire Saraaaah MAchaaallaaa
  Gro Gro Boussaaaa